תכנית המתאר החדשה לאופקים


1 דקות קריאה
25 Sep
25Sep

 

התכנית מתווה תהליך פיתוח לשנים 2015-2035, במטרה למצב את העיר כעיר משגשגת ואטרקטיבית במדינת ישראל של המאה ה-21.

כבר היום אופקים מתחדשת בתהליכי תכנון ויוזמות פיתוח, כפתיח לתכנית המתאר הכוללת. פרויקטים חשובים כמו הפארק המרכזי, מרכז הספורט ואזור הכניסה לעיר, יצאו לדרך, לצד מספר שכונות מגורים כבניה חדשה וכשיפור הקיים. כמו כן, ישנן תכניות לפיתוח מוסד להשכלה גבוהה בעיר.

 

 אנו מאמינים בעתידה של העיר אופקים, ביכולתה של המערכת הלאומית לתמוך במהלכי הפיתוח המותווים בתכנית המתאר ולהניע פרויקטים מחוללי שינוי אשר יביאו לשינוי ומיצוב אופקים כעיר איכות אטרקטיבית.

מטרת התכנית

פיתוח העיר אופקים ויצירת תשתית פיסית, ארגונית וכלכלית לצמיחה מהיקף של 24 אלף תושבים – לכ-50 אלף תושבים ומשטח של 9,000 דונם לכ- 18,200 דונם, בצפיפות ממוצעת נטו של 3 יח"ד לדונם. זאת בכדי להביא להבראתה הכלכלית של העיר, העשרתה בכל תחומי החיים העירוניים והפיכתה לעיר משגשגת.

 

האמצעים:
  • פיתוח מקורות תעסוקה ומסחר.
  • ביצוע רפורמות מערכת החינוך ומוסדות השכלה.
  • פיתוח תרבות פנאי ספורט ונופש ועידוד התיירות.
  • שיקום שכונות קיימות והקמת שכונות מגורים חדשות ואטרקטיביות.
  • חיזוק קשרי תחבורה אזוריים ובין עירוניים – כולל תחנת רכבת כאופציה לשינוי דרמתי באפשרויות התעסוקה מחוץ לעיר.
  • פיתוח מערכות התשתית העירונית ואספקת שירותים מוניציפאליים ברמה גבוהה.