הזמנת שירותי תיווך


בס״ד

הסכם הזמנת שירותי תיווך בבלעדיות1. בתקופת הבלעדיות יעשו ע"י Easy איזי לפחות שתי פעולות שיווק מתוך התקנות בחוק.

  • פרסום באמצעות שילוט על הנכס או בקרבתו, או במרכז מסחרי או על לוח מודעות.
  • פרסום מודעה באתר אינטרנט או בקרב קהל לקוחות מסוים, באמצעי אלקטרוני, באמצעות דיוור ישיר או באמצעי ממוחשב אחר אשר יועד לשיווק נכסי מקרקעין.
  • פרסום בעיתון יומי נפוץ אחד לפחות.
  • פרסום בעיתון מקומי או בעיתון המיועד לקהל יעד מסוים בהתאם לבחירתו של הלקוח.
  • הזמנת רוכשים פוטנציאליים או מתווכים נוספים לבקר בנכס במועד שיוסכם עליו.
  • הזמנתם של חמישה מתווכים אחרים לפחות בישוב לשתף פעולה לשם מכירת הנכס.
  • עם ביצוע לפחות שתי פעולות שיווקיות מהרשומות לעיל  (תוך שליש מתקופת הבלעדיות) חזקה על Easy איזי שתהיה ה"גורם היעיל" בעסקה, בין אם הרוכש הגיע באמצעותה ובין אם בדרך אחרת כלשהי ויהיו זכאים לדמי התיווך.         


2. דמי התיווך: בעניין מכירה: 2% ממחיר הנכס | השכרה: חודש , ישולמו מיד לאחר התקשרות הצדדים שבאמצעותם בהסכם מחייב כל שהוא.
 דמי התיווך ישולמו בכל מקרה שהנכס ימכר בתקופת הבלעדיות, כמו כן ישולמו דמי התיווך במידה וימכר הנכס גם לאחר תום תקופת הבלעדיות בכל זמן שהוא ללקוח שנודע לו או שהוצג בפניו הנכס או שהגיע כתוצאה מהפעולות השיווקיות בתוך תקופת הבלעדיות, גם שלא ישירות ע"י Easy או נציגם.
לדמי התיווך יש להוסיף מע"מ כחוק.
ג. בזמן הבלעדיות לא נתיר כי מתווכים אחרים יפעלו עבורנו אלא באמצעותכם בלבד. אנו מתחייבים להפנות אליכם כל לקוח או מתווך שיגיעו או יפנו אלינו בתקופת הבלעדיות. כל קשר או מ"ומ יעשה באמצעות Easy איזי או נציגם בין אם הרוכש הגיע דרכם ובין אם בדרך אחרת כלשהי.
ד. במידה ונפר התחייבות זו נפצה אתכם פיצוי מוסכם של 3% ממחיר העסקה.
ה. במידה ו- Easy ע"י נציגם ימכרו את הנכס לאחר תקופת הבלעדיות, יהיו זכאים לדמי התיווך לעיל.
 ו. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם הזמנת שירותי תיווך.


בלעדיות שתחל מהיום למשך חצי שנה, להלן תקופת הבלעדיות.סוג העסקה: הנכם מתבקשים לפעול עבורי(נו) בעניין: מכירת נכס \ השכרת נכס

*
*
*
*
*