הזמנת שירותי תיווך


Easy- דרך קלה למכור דירה.

בס״ד

הסכם הזמנת שירותי תיווך בבלעדיות

חתימה על הסכם זה מחייבת את החברה לשווק נכסים במחירי שוק ריאלים, במידה והמחיר מופקע החברה רשאית לבטל הסכם זה לאלתר.

סוג העסקה: הנכם מתבקשים לפעול עבורי(נו) בעניין: מכירת נכס.

1.  דמי התיווך: ישולמו מיד לאחר התקשרות הצדדים שבאמצעותם בהסכם מחייב כל שהוא.
    ג. לדמי התיווך יש להוסיף מע"מ כחוק.
2. בלעדיות שתחל בתאריך מהיום למשך חצי שנה, להלן תקופת הבלעדיות.
א. בתקופת הבלעדיות יעשו ע"י Easy לפחות שתי פעולות שיווק מתוך התקנות בחוק.
  • פרסום באמצעות שילוט על הנכס או בקרבתו ,או במרכז מסחרי או על לוח מודעות.
  • פרסום מודעה באתר אינטרנט או בקרב קהל לקוחות מסוים, באמצעי אלקטרוני, באמצעות דיוור ישיר או באמצעי ממוחשב אחר אשר יועד לשיווק נכסי מקרקעין.
  • פרסום בעיתון יומי נפוץ אחד לפחות.
  • פרסום בעיתון מקומי או בעיתון המיועד לקהל יעד מסוים בהתאם לבחירתו של הלקוח.
  • הזמנת רוכשים פוטנציאליים או מתווכים נוספים לבקר בנכס במועד שיוסכם עליו.
  • הזמנתם של חמישה מתווכים אחרים לפחות בישוב,לשתף פעולה לשם מכירת  הנכס.
  • עם ביצוע לפחות שתי פעולות שיווקיות מהרשומות לעיל  (תוך שליש מתקופת הבעלדיות) חזקה על Easy שתהיה ה"גורם היעיל" בעסקה, בין אם הרוכש הגיע באמצעותה ובין אם בדרך אחרת כלשהי ויהיו זכאים לדמי התיווך.                            
     ב. דמי התיווך ישולמו בכל מקרה שהנכס ימכר / יושכר בתקופת הבלעדיות,כמו כן ישולמו דמי התיווך במידה וימכר הנכס גם לאחר תום  תקופת הבלעדיות בכל זמן שהוא ללקוח שנודע לו או שהוצג בפניו הנכס או שהגיע כתוצאה מהפעולות השיווקיות בתוך תקופת הבלעדיות, גם שלא  ישירות ע"י Easy או נציגם.
     ג. בזמן הבלעדיות לא נתיר כי מתווכים אחרים יפעלו עבורנו אלא באמצעותכם בלבד. אנו מתחייבים להפנות אליכם כל לקוח או מתווך שיגיעו או יפנו אלינו בתקופת הבלעדיות. כל קשר או מ"ומ יעשה באמצעות easy או נציגם בין אם הרוכש הגיע דרכם ובין אם בדרך אחרת כלשהי.
     ד. במידה ונפר התחייבות זו נפצה אתכם פיצוי מוסכם של 3% ממחיר העסקה.
     ה. במידה ו- Easy ע"י נציגם יצאו וימכרו/ישכירו את הנכס לאחר תקופת הבלעדיות,יהיו זכאים לדמי התיווך לעיל.            
     ו. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם הזמנת שירותי תיווך קניה/השכרה.